Новости проекта
Подписывайтесь на нас ВКонтакте!
Голосование
Какие предметы вам кажутся наиболее сложными?
Всего 73 человека
Голосование
Совпадают ли ваши предполагаемые отметки за четверть с теми, которые выставляют учителя?
Всего 97 человек

Открытые уроки. Белорусский язык

Дата: 14 июня 2017 в 11:05, Обновлено 14 июня 2017 в 11:10

 План-канспект

урока беларускай мовы ў 10-м класе

Тэма:   

Правапіс д і дз, т і ц, падоўжаных зычных, некаторых спалучэнняў      зычных

Мэта:

Пашырыць веды вучняў аб правапісе д і дз, т і ц, падоўжаных зычных, спалучэнняў зычных зн, сн, сл, рн, рц, шч; удасканальваць навыкі напісання д і дз, т і ц, падоўжаных зычных, спалучэнняў зычных зн, сн, сл, рн, рц, шч у адпаведнасці з арфаграфічнымі нормамі, развіваць пазнавальную актыўнасць, арфаграфічную пільнасць, уменне працаваць самастойна, уменне працаваць з падручнікам; выхоўваць  пачуццё адказнасці за вынікі сваёй працы.

Абсталяванне:

Уводны тэст, выніковы тэст

Тып урока:

Урок камбінаванай будовы

Тэхналогія:

Тэставая

Ход урока

І. Арганізацыйны момант

ІІ. Праверка дамашняга задання

                                                   Слоўнікавы дыктант

Патрыёт, піяніст, фразеалогія, патрыятычны, геніяльны, акіян, фіялка, археалогія; на льдзіне, за імгненне, пад ільдом, заржавець; вастрыць, вачыма, ваколіца, вустрыца, вохра, воцат, опера, унікум, соус, вакуум, фрау, аул, аўра, на Украіне, паўночна-ўсходні, невысокае ўзвышша, ва ўніверсітэт, клоўн.

IІI. Матывацыйны этап

 1. Паведамленне тэмы, пастаноўка мэт урока.

Мэта мовай вучняў:  паўторым тое, што ведаем па тэме “Правапіс д і дз, т і ц, падоўжаных зычных, некаторых спалучэнняў зычных”; пашырым свае веды, падрыхтуемся да выніковага тэсту.

 1. Уводны тэст. Самаправерка па ўзоры ( на дошцы)
 2. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца д (т):

1) гняз..ечка;3) каман..ір;5) ме..ыцына;

2) ..вес..е; 4) сту..энт;6) а..эстат.                 

 1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца дз (ц):

1) у бі..ве;3) у Лі..ве;5) Люд..міла;

2) лі..він; 4) ча..вер;6) Д..мітрый.

 1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішуцца падоўжаныя зычныя:

1) стаго..дзе;3) цёмнай ноч..у;5) груп..а;

2) Іл..я; 4) сум..а;6) саван..а.

 1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца зычны:

1) праяз..ны;3) колькас..ны;5) шчас..лівы;

2) міласэр..ны;4) віс..нуць;6) вус..на.

ІV. Інфармацыйна-дзейнасны этап

 1. Самастоўная праца з падручнікам (с.80-81, 83, 86)

Вучні, карыстаючыся падручнікам, тлумачаць свае памылкі, дапушчаныя ва ўводным тэсце.

V. Трэніровачна-карэкцыйны этап

 1. Дыферэнцыяльная праца

Вучні выконваюць заданні ў залежнасці ад вынікаў уводнага тэсту. Пасля выканання задання свайго ўзроўню, вучні перахлдзяць на больш высокі ўзровень

1-ы ўзровень (1-5 балаў) – тэарэтычнае асэнсаванне матэрыялу падручніка (с.80-81, 83, 86).

2-і ўзровень (6-8 балаў) – пр. 124, 128, 134.

3-і ўзровень (9-10 балаў) – пр. 129 (адрозненне падоўжаных зычных ад падвоеных). Рыхтуюць паведамленне класу. Дапамагаюць аднакласнікам выконваць заданні.

VІ. Кантрольна-ацэначны этап

1. Выніковы тэст

 Варыянт І

 1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца д (т):

1) ла..ынь;3) інд..еец;5) кас..юм;

2) ла..інка; 4) ..ысцыпліна;6) кля..венны.                 

 1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца дз (ц):

1) Д..віна;3) у Лі..ве;5) Люд..міла;

2) лі..він; 4) д..веры;6) Вы..ыкан.

 1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішуцца падоўжаныя зычныя:

1) Ул..яна;3) Ган..а;5) за печ..у;

2) бас..ейн; 4) су..дзя;6) клас..                           

 1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца зычны:

1) віс..нуць;3) трэс..нуць;5) капус..ны;

2) пос..ны;4) жалас..лівы;6) шас..наццаць.

Варыянт ІІ

 1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца д (т):

1) счарс..велы;3) ..эпутат;5) бры..венны;

2) чэрс..вы; 4) гвард..еец;6) ..юльпан.               

 1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца дз (ц):

1) Бал..ыка;3) у Лі..ве;5) под..віг;

2) лі..він; 4) Ма..вей;6) Люд..міла.

 1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішуцца падоўжаныя зычныя:

1) Емел..ян;3) кал..ектыў;5) Жан..а;

2) над сенажац..ю; 4) разво..дзе;6) кас..а.

 1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску пішацца зычны:

1) бліс..нуць;3) кантрас..ны;5) помс..лівы;

         2) віс..нуць;                   4) аблас..ны;                         6) шас..наццаць.

VІI. Рэфлексія. Дамашняе заданне

&15, пр.126, 132, 136

_________________________________________________________________________________________________

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.